top of page
Nr projektu: 00041.DDD.6509.00128.2019.07
Okres realizacji projektu: 2020 - 2022
Tytuł projektu: „Żywność bez pestycydów – nowy trend”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Działanie 16 „Współpraca”
flag_yellow_high.jpg
PROW-2014-2020-logo-kolor.jpg
logo_ARiMR_niebieskie_w_krzywych_A_edited.jpg
bottom of page