top of page

epi-agri Agriculture & Innovation o naszym projekcie:

Inspirational idea: Certification of Pesticide residue free fruit & veg

Improved technology, organisation and marketing for the production of fruit and vegetables without pesticide residues.

Raport z realizacji projektu „Żywność bez pestycydów – nowy trend”

31 maja 2021 r.

Pierwszy etap realizacji projektu zakończono z dniem 31.05.2021r. W I etapie wykonano:
 

  • powiększono zgłoszony do badań sad jabłoniowy i dokonano nasadzeń innych odmian jabłoni

  • założono plantację malin pod osłonami

  • przygotowano ogólne założenia standardu produkcja bez pozostałości pestycydów

  • przeprowadzono analizę wymagań dotyczących jakości produktu

  • przeprowadzono analizę wymaganej wydajności systemu i potencjalnych ryzyk wynikających z obciążenia systemu

  • założono doświadczenia we wszystkich 10 lokalizacjach zgłoszonych do projektu

 

Prowadzone badania mają na celu obniżenie liczby stosowanych zabiegów pestycydowych  poprzez zastąpienie ich preparatami naturalnymi, aby  pozostałości pestycydów w  badanych warzywach i owocach były w ilości poniżej poziomu wykrywalności. Wykorzystuje się preparaty poprawiające właściwości gleby, oraz preparaty mikrobiologiczne, a także biostymulatory zawierające mikroelementy oraz aminokwasy o  działaniu biostymulującym oraz ochronnym przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi do stosowania doglebobowego i dolistnego.  Preparaty te pozwolą zmniejszyć ilość stosowanych preparatów chemicznych  chroniąc rośliny przed chorobami i stresowym czynnikami abiotycznymi. We wszystkich gospodarstwach objętych badaniami część preparatów już zastosowano,  a część z nich zastosuje się po zabiegach pestycydowych. Ponadto rolnikom zalecono sposób nawożenia roślin warzywnych i owocowych prowadzący do zmniejszenia presji chorób i szkodników. W zaleceniach uwzględniany jest również płodozmian czyli wszystkie elementy pozwalające zminimalizować ilość stosowanych środków ochrony roślin. Zaleca się użycie środków chemicnych tylko w przypadku wystąpienie chorób i szkodników.  Naturalne produkty o działaniu ochronnych zaleca się stosować w okresach przed wystąpieniem chorób, aby rośliny były zabezpieczone przed rozwojem czynników chorobotwórczych. Na podstawie obserwacji, wywiadów z rolnikami oraz doniesień i opracowań w temacie pracujemy nad listą substancji całkowicie zabronionych do stosowania w SYSTEMIE PEST FREE oraz  listą substancji, które przy wystąpieniu patogenu (choroba, szkodnik), będą mogły być zastosowane lub będą zalecane do zastosowania w  SYSTEMIE PEST FREE. W pierwszym etapie w oparciu plan założonych doświadczeń opracowano plan badań warzyw i owoców zadeklarowanych w projekcie

bottom of page